Latinica | English

 

 

3D vizualizacija nepokretnosti

CILAP | 20.11.2020.

3D vizualizacija nepokretnosti u obuhvatu Pilot područja Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Danas 20.11.2020. god. u sjedištu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske održan je sastanak predstavnika RUGIPP-a, konsultanata iz firme Holoscope d.o.o. Banja Luka i predstavnika CILAP projekta.

Na sastanku se razgovaralo o predstojećoj 3D vizualizaciji podataka u obuhvatu Pilot područja za Masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti. Cilj sastanka bio je dogovoriti način za kreiranje i predstavljanje svih objekata na izabranom lokalitetu u 2D i 3D modelu. Svim objektima na Pilot području dodijeliti će se atributi prikupljeni Terenskim popisom nepokretnosti koji se odvija o okviru implementacije Pilot projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Ispred RUGIPP-a formiran je stručni tim koji će pratiti izvršenje i realizaciju ove usluge. Po završetku razvoja modela 3D vizualizacije podataka planirana je panel diskusija sa predstavnicima ključnih spoljnih korisnika, kao što su Poreska uprava, Grad Banja Luka, Zavod za statistiku, dr. lokalne zajednice, notari, banke i sl.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija