Latinica | English

 

 

Sastanak direktora entitetskih geodetskih uprava i CILAP projekta

CILAP | 9.12.2020.

Analiza rezultata i planiranje budućih aktivnosti u okviru CILAP projekta

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu, dana 09.12.2020.godine, održan je sastanak na kojem su učestvovali direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i direktorica CILAP projekta Andja Zimić.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnim aktivnostima koje realizuju dvije uprave u okviru CILAP projekta. Analizirani su rezultati u 2020. godini sa posebnim naglaskom na pilot projektima masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, te uspostavi adresnog registra. 

U drugom dijelu sastanka razgovaralo se o predstojećim aktivnostima i ciljevima sa osvrtom na izazove nametnute usled pandemije COVID-19.

Rezultati projekta su ocijenjeni kao izuzetno dobri i u skladu sa zacrtanim ciljevima. Izraženo je veliko zadovoljstvo podrškom koju zemljišna administracija u Bosni i Hercegovini dobija od strane Švedske i nada da će se ta podrška nastaviti i u budućnosti. 

Ključne reči: projekat  

Galerija fotografija