Latinica | English

 

 

Pregled analize podataka vezanih za simulaciju tržišta za definiranje modela procjene stambenih objekata

CILAP | 17.12.2020.

Online radionica: Pregled analize podataka vezanih za simulaciju tržišta za definiranje modela procjene stambenih objekata – kuće i dogovor oko plana aktivnosti za iduću godinu

17.12.2020. godine, održana je online radionica u okviru komponente 3: Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama.

Radionicu je vodio gosp. Hans Söderblom iz Lantmäterieta, a predstavlja nastavak prošle radionice na kojoj je predstavljena simulacija tržišta nekretnina. Radionici su prisustvovali članovi radnih grupa iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske i direktorica projekta Andja Zimic.

Radna grupa iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je na osnovu smjernica sa prošle radionice, analizirala podatke iz Registra cijena nekretnina kako bi došla do zaključka koja područja su usporediva sa pilot lokacijom katastarskom općinom Novo Sarajevo II, tj. podatke sa kojih područja može koristiti za izradu modela procjene za kuće u katastarskoj općini Novo Sarajevo II.

Nakon što je odgovorio na sva pitanja radne grupe, gosp. Hans Söderblom je dao preporuke za nastavak rada, a odnose se na dodatne analize podataka iz Registra cijena nekretnina. Preporuka je da se upotrebljive prodaje podijele na 3 uzorka, zavisno od vrijednosnog nivoa cijena i da se za svaki taj uzorak ispita uticaj različitih vrijednosnih faktora na cijenu. Ta analiza će ukazivati na broj modela procjene koji treba postaviti.

Na kraju je dogovoren i plan aktivnosti za iduću godinu.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija