Latinica | English

 

 

Objavljeni podaci Adresnog registra na geoportalu infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH

CILAP | 29.12.2020.

Prvi put javno prikazani podaci Adresnog registra

Na 249. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 28.12.2020. godine, razmatrane su tri tačke koje se tiču Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove a jedna od tačaka tiče se informacije o izradi web preglednika geoportala infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH, sa Prijedlogom zaključka o saglasnosti za javnu objavu web preglednika. Prijedlog je usvojen od strane Vlade FBiH te je web preglednik javno objavljen 28.12.2020. godine.

Na web pregledniku se trenutno može pregledati 12 setova prostornih podataka usklađenih prema INSPIRE standardu Europske zajednice. Između ostalog, na pregledniku su prvi put javno prikazani podaci Adresnog registra onih jedinica lokalne samouprave koje su uspostavile Adresni registar (njih 24). Podaci o adresama prikazani su na web pregledniku, te su opisani u Katalogu metapodataka.

Sve ostale novosti, informacije, upute i uvid u Web preglednik, Katalog metapodataka i Registre IPP-a možete pronaći na zvaničnoj web stranici IPP-a FBiH: https://ippfbih.gov.ba/. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su online chat sa podrškom FGU kao i kontakt forma za pitanja putem e-pošte.

Adresni registar u Federaciji BiH uspostavlja se u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a podržan je od strane CILAP projekta i donacijama Švedske vlade.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija