Latinica | English

 

 

Sastanak sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

CILAP | 26.1.2021.

Jedinstveni sistem Adresnog registra i Registra prostornih jedinica

U organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta 26. januara 2021. godine u sjedištu RUGIPP u Banjaluci  je održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (MULS).

Tema sastanka je bila detaljno usaglašavanje procedura u postupku promjene granica naseljenih mjesta, kao i način vođenja registra naseljenih mjesta od strane MULS kroz Aplikaciju za Adresni registar i Registar prostornih jedinica.

Postignut je dogovor da se razmotri mogućnost potpisivanja Sporazuma o saradnji između RUGIPP i MULS, kao i dorade postojećeg zakonskog okvira.

Ključne reči: adresni registar  registar prostornih jedinica  

Galerija fotografija