Latinica | English

 

 

Rad na studiji izvodljivosti sistema procjene vrijednosti nepokretnosti

CILAP | 4.2.2021.

Kontrola, analiza terenskih podataka i planovi za dalji rad

Predstavnici  Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta održali su 04.02.2021. godine u Banjaluci sastanak sa profesorom Željkom Račićem, angažovanim na izradi studije izvodljivosti implementacije sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti Republike Srpske (RS) za potrebe oporezivanja nepokretnosti.

Tokom sastanka predstavljeni su rezultati terenskog prikupljanja podataka kao i rezultati analiza kojima se vrši poređenje terenskih, katastarskih i podataka fiskalnog registra Poreske uprave RS.

U narednom periodu biće obavljeni sastanci sa predstavnicima Grada Banja Luka, Poreske uprave RS i Notarske komore RS kako bi im se predstavili uočeni problemi i predložila najbolja rješenja.

Završetak studije izvodljivosti implementacije sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti za Republiku Srpsku se očekuje do početka aprila 2021. godine. Studija će sadržati:

  • Analizu pravnog okvira i preporuke za unapređenje pravnog okvira,
  • Analizu postojećeg sistema procjene nepokretnosti u praksi (nedostaci, gubici zbog nepotpune evidencije, glomazni postupci, ..). Predlozi za promenu (poboljšanje),
  • Procjena postojeće organizacione strukture i postupaka za procjenu nepokretnosti. Predlozi za promjenu (poboljšanje), uloga različitih zainteresovanih strana (postojećih i budućih),
  • Uloga i struktura novog odeljenja RUGIPP (jedinice) za masovnu procjenu (organizacija, resursi),
  • Predlozi za metodologiju vrednovanja i modele procjene za različita tržišta (uključenih u terenski popis u okviru pilot projekta),
  • Analiza isplativosti, uvođenje novog sistema u odnosu na postojeći sistem oporezivanja nepokretnosti
Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija