Latinica | English

 

 

Obuka za rad u Registru cijena nekretnina

CILAP | 19.3.2021.

Predstavljanje aplikacije članovima općinskih komisija Ilidža i Zavidovići

Dana 18. i 19. marta 2021. godine, od strane radne grupe u sklopu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) održana je online obuka za rad u Registru cijena nekretnina i predstavljena je aplikacija za novoizabranu općinsku komisiju koja vrši procjenu vrijednosti nekretnina na području općina Ilidža i Zavidovići.

Prisutni su upoznati sa Registrom cijena nekretnina, procesom prikupljanja podataka i popunjavanjem zapisnika o izvršenoj procjeni vrijednosti nekretnina. Također, predstavljena je aplikacija Registra cijena nekretnina i način unosa podataka.

Dati su primjeri iz drugih općina i razjašnjeni dijelovi opisa nekretnina u cilju ujednačavanja prakse prilikom unosa u RCN FBiH.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju općinama Ilidža i Zavidovići za svu potrebnu podršku u realizaciji aktivnosti Registra cijena nekretnina, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija