Latinica | English

 

 

Informacija o produženju izlazne faze CILAP projekta

CILAP | 7.5.2021.

CILAP projekat produžen do 31.12.2022. godine

Švedska Ambasada u Sarajevu je 29. aprila 2021. godine odobrila produženje izlazne faze CILAP projekta za godinu dana, tj. do 31. decembra 2022. godine.

Produženje je odobreno na osnovu zajedničkog zahtjeva projektnih partnera: Lantmäteriet-a, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Repubike Srpske.

Jednogodišnji produžetak projekta će omogućiti potpunu implementaciju aktivnosti koje nisu mogle biti izvršene usled pandemije Kovid-19 virusa, kao i ostvarenje svih planiranih ciljeva.

U skladu sa ranije postignutim dogovorom Upravni odbor CILAP projekta će se održati 3. juna 2021. godine i na njemu će biti predstavljeni rezultati ostvareni u dosadašnjem toku 2021. godine, kao i preliminarni planovi i budžet za 2022. godinu. 

Ključne reči: projekat  cilap  

Galerija fotografija