Latinica | English

 

 

Sastanak sa predstavnicima Grada Zenica

CILAP | 24.5.2021.

Nastavak uspostave adresnog registra

Dana 21. maja 2021. godine, u prostorijama Gradske uprave u Zenici održan je sastanak sa radnom grupom imenovanom ispred Grada Zenica za uspostavu adresnog registra. Sastanku su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovali pomoćnici direktora Denis Tabučić i Sead Hadžić, te koordinator za adresni registar FBiH Jasmin Ćatić.

Sastanak je imao za cilj dati podršku Gradu Zenica na poslovima uspostave adresnog registra, kao i otklanjanje određenih problema i dilema sa kojim se susrela radna grupa prilikom inicijalnih koraka uspostave adresnog registra.

Predstavnici Federalne geodetske uprave su tokom sastanka odgovorili na niz upita radne grupe, te su riješili određene nedoumice i olakšali dalji rad radnoj grupi. Dogovorene su i naredne aktivnosti pri realizaciji prve faze projekta. Gradu Zenica je ranije instalirana aplikacija adresnog registra te je održana obuka za korisnike koji će raditi u aplikaciji.

Federalna geodetska uprava i CILAP stoje na raspolaganju Gradu Zenica za svu potrebnu pomoć, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija