Latinica | English

 

 

Webinar u okviru SPATIAL II projekta

CILAP | 28.5.2021.

Razmjena iskustava na uspostavljanju Adresnog registra

Dana 28.05.2021. uspješno je održana online radionica na kojoj su prisustvovali predstavnici CILAP projekta, regionalnog projekta Vlade Holandije SPATIAL II, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske i  Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine.

U okviru radionice, predstavnici CILAP projekta su prezentovali ostvarene rezultate i razvojni put ka uspostavljanju i održavanju Adresnog registra u Republici Srpskoj. Podatke u vidu prezentacije je izložio Dejan Jeremić, nacionalni koordinator CILAP projekta i koordinator za Adresni registar, koji je tom prilikom prikazao i buduće planove na stvaranju jedinstvenog sistema Adresnog registra i Registra prostornih jedinica na teritoriji Republike Srpske.

Sa druge strane, Janette Storm, predstavnik regionalnog projekta Vlade Holandije SPATIAL II, objasnila je način funkcionisanja i uspostavljanja Adresnog registra na teritoriji Holandije, kao i koristi od njegovog održavanja i primjenu adresa za procjenu vrijednosti nepokretnosti.

Ključne reči: adresni registar  webinar  

Galerija fotografija