Latinica | English

 

 

Agenda 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih nacija

CILAP | 8.6.2021.

Doprinos CILAP projekta

U saradnji CILAP projekta i eksperata iz Lantmäteriet-a urađena je prva analiza doprinosa CILAP projekta ostvarenju održivih ciljeva razvoja definisanih u okviru Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Analiza je rađena pojedinačno za svaku komponentu projekta i pokazala je značajan uticaj CILAP projekta na ostvarenje velikog broja ciljeva iz Agende 2030.

Doprinos je ostvaren u oblastima vezanim za jednaka prava vlasništva, razvoj transparentnih institucija i saradnje, unapređenje infrastrukture, zaštitu javnog pristupa informacijama i ljudskih prava, pristup kvalitetnim i pouzdanim informacijama itd.

Detaljnu analizu možete preuzeti na lokaciji.

Ključne reči: projekat  

Galerija fotografija