Latinica | English

 

 

Kontinuirani rad na određivanju modela za MPVN

CILAP | 8.7.2021.

Online radionica sa stručnjakom iz Republike Slovenije

Dana 07.07.2021. uspješno je održana još jedna online radionica u okviru komponente 3: Podrška u održavanju Registra Cijena nepokretnosti i jačanje institucionalne saradnje s poreskim upravama.

Radionicu je vodio Dušan Mitrović, načelnik odjeljenja za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti u Geodetskoj upravi Slovenije, a prisustvovali su predstavnici CILAP projekta, članovi radnih grupa iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP), Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU), konsultant profesor Željko Račić i direktorica CILAP projekta, Anđa Zimić.

Na početku sastanka, članovi radne grupe iz Republike Srpske prezentovali su novo stanje podataka za stanove iz obuhvata pilot područja, nakon dodatnog sređivanja transakcija u modelu B Registra cijena nepokretnosti. Nakon što je izjavio da je zadovoljan dosadašnjim rezultatima, Dušan Mitrović je predložio da se pristupi kreiranju vrijednosnih zona u okviru pilot područja i njihovoj analizi, kako bi se dobila što bolja slika tržišta, odnosno da se utvrdi da li su granice zona pravilno ucrtane.

Takođe, tokom sastanka, profesor Račić je prezentovao rezultate testiranja varijabli koje najviše utiču na cijenu nepokretnosti na tržištu i tom prilikom objasnio da osim lokacije, najveći uticaj imaju tri varijable: godina izgradnje, površina i sprat.

Osim toga, nakon upita učesnika, stručnjak iz Slovenije je detaljnije obrazložio dalje korake ka određivanju modela za masovnu procijenu nepokretnosti, nakon što se završi zoniranje pilot područja.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija