Latinica | English

 

 

Sastanak ravnatelja entitetskih geodetskih uprava

CILAP | 15.7.2021.

Sagledavanja trenutnih i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti i projekata

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 14.7.2021. godine održan sastanak na kojem su sudjelovali ravnateljica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović sa suradnicima i ravnatelj Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Željko Obradović sa suradnicima.

Sastanak je održan sa ciljem sagledavanja trenutnih i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti i projekata. Najvažnije je spomenuti  Projekt registracije nekretnina- dodatno financiranje koji se financira kreditnim sredstvima Svjetske Banke. Razgovaralo se i o drugim donatorskim projektima (CILAP, Norveški donatorski projekt, SPATIAL II projekt, IPA projekti, NVT III i ostali) te o pripremi budućih projekata kao što su Projekt masovne procjene vrijednosti nekretnina i o mogućoj podršci od strane donatora. Sudionici sastanka su razgovarali i o razmjeni katastarske i zemljišnoknjižne dokumentacije između institucija te o regionalnoj suradnji i ulozi entitetskih geodetskih uprava.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i suradnju u narednom periodu.

Ključne reči: cilap  projekat  

Galerija fotografija