Latinica | English

 

 

Konsultacije i saveti za rad na Adresnom registru – Grad Banja Luka

CILAP | 22.12.2021.

Podrška opštinama u Republici Srpskoj

Sastanak u vezi rada na uspostavi i održavanju sistema adresnog registra sa predstavnicima Grada Banja Luka održan je 22. decembra 2021. godine.

Cilj sastanka je bio davanje podrške Gradu u radu na poslovima uspostave i održavanja Adresnog registra kroz prenos iskustava i davanje saveta za rad u Aplikaciji za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra i registra prostornih jedinica.

Sagledne su dosadašnje aktivnosti i način rada u Gradu Banja Luka i dogovoreni su sledeći koraci na uspostavi Adresnog registra.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija