Latinica | English

 

 

Sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske

CILAP | 3.3.2022.

Nastavak saradnje u procesu prijave prebivališta građana

U cilju sagledavanja dosadašnjih rezultata i unapređenja procedure za prijavu prebivališta građana, dana 03.03.2021.godine u Banjaluci, održan je sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta.

Implementacija nove procedure za prijavu prebivališta građana, koja značajno ubrzava i olakšava čitav postupak, trenutno se vrši u 25 opština u RS. Konstatovano je da su web servisi razvijeni za uvid u katastarske podatke i podatke centralnog adresnog registra omogućili da značajan broj građana obavi sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS potpuno besplatno i brzo, bez odlaska u grad/opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ovom prilikom je dogovoreno da se dodatno unaprede web servisi za uvid u podatke i omogući štampa jedinstvenog dokumenata za prijavu prebivališta. U narednom periodu biće izvršeno i usaglašavanje svih uočenih razlika u nazivima ulica u bazama RUGIPP i MUP. Razmatrane su mogućnosti za smanjenje broja građana prijavljenih na bb adrese i ubrzanje rada opština koje ne shvataju značaj adresnog registra. 

Dogovoreno je održavanje zajedničkog seminara na kome će biti predstavljeni rezultati dosadašnje saradnje, kao i koristi za građane i jedinice JLS u RS.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija