Latinica | English

 

 

Rad na izradi prijedloga projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj

CILAP | 9.3.2022.

Sastanak sa konsultantskom kompanijom i zainteresovanim stranama

Sastanak predstavnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreske uprave  Republike Srpske, Gradske uprave grada Banjaluka, opštine Laktaši i CILAP projekta sa predstavnicima konsultantske kompanije koju je RUGIPP angažovao za izradu prijedloga projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj održan je 09.03.2022. godine u Banjaluci.

Osnova za izradu projekta su aktivnosti i rezultati na implementaciji pilot projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti koji se uz podršku CILAP projekta izvodi u Gradu Banjaluka i opštini Laktaši, kao i Studija o implementaciji sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj čija izrada je takođe podržana od strane CILAP projekta.

Cilj izrade prijedloga projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj je apliciranje za novi projekat koji bi bio finansijski podržan od strane Svjetske banke. Novi švedski donatorski projekat za razvojnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom o kome se vode razgovori sa švedskom ambasadom u BH bi bio tehnička asistencija ovom projektu.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  masovna procjena nepokretnosti  

Galerija fotografija