Latinica | English

 

 

Nastavak aktivnosti na unapređenju procesa prijave prebivališta građana i uspostavi adresnog registra

CILAP | 25.3.2022.

Operacionalizacija podataka adresnog registra

U cilju unapređenja procesa prijave prebivališta građana u Republici Srpskoj, dana 25.03.2022.godine, nastavljene su intezivne aktivnosti i saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), lokalnih samouprava, kompanije koja radi na održavanju aplikacije adresnog registra i CILAP projekta.

Dosadašnja usješna saradnja dovela je do uspostave potpuno ažurnog adresnog registra u 29 gradova/opština Republike Srpske i do uključenja 25 gradova/opština u projekat sa MUP RS kojim je značajno olakšana prijava prebivališta građana.

Web servisi razvijeni za uvid u katastarske podatke i podatke centralnog adresnog registra omogućili da značajan broj građana obavi sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS potpuno besplatno i brzo, bez odlaska u grad/opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ovom prilikom dogovorena je saradnja na unapređenju web servisa čime će biti omogućena štampa jedinstvenog dokumenata za prijavu prebivališta, kao i usaglašavanje svih uočenih razlika u nazivima ulica u bazama RUGIPP i MUP. Razmatrane su mogućnosti za smanjenje broja građana prijavljenih na bb adrese i ubrzanje rada opština koje ne shvataju značaj adresnog registra. 

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija