Latinica | English

 

 

Posjeta delegacije Agencije za katastar nepokretnosti Republike Severne Makedonije Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove RS

CILAP | 31.3.2022.

Prezentacija Digitalnog arhiva i dogovori o budućoj saradnji

U organizaciji CILAP projekta i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) delegacija Agencije za katastar nepokretnosti Republike Severne Makedonije (AKN) na čelu sa direktorom Borisom Tundževim boravila je 31.03.2022. godine u jednodnevnoj poseti RUGIPP u Banjaluci.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa procesom uspostave digitalnog arhiva čija realizacija se odvijala uz podršku prve dve faze CILAP projekta, nakon čega su stvoreni preduslovi da RUGIPP nastavi sa samostalnim provođenjem aktivnosti.

Na početku sastanka v.d. direktora RUGIPP Dragan Stanković je istakao da analogna arhivska građa predstavlja važan aspekt funkcionisanja uprave, osnovu stabilnog društva i zaštite zakonskih prava građana, te da se jedino uspostavljanjem sistema digitalnog arhiva ona može sačuvati.

Direktorica CILAP projekta Andja Zimić izrazila je svoje zadovoljstvo da je digitalni arhiv RUGIPP postao jedan od primjera uspješnog rada na projektu, što ne bi bilo moguće bez podrške menadžmenta RUGIPP, Lantmäteriet-a i posvećenog i kvalitetnog rada neposrednih izvršilaca.

Načelnica odjeljenja digitalnog arhiva Milena Josipović održala je prezentaciju u kojoj je opisala postupak uspostave digitalnog arhiva od prvih koraka 2013. godine sa početkom CILAP projekta, izrade strategije DA, implementacije pilot projekta, razvoja softvera, pa do trenutnog stanja radova.

Direktor AKN Борис Тунџев zahvalio se na srdačnom prijemu i mogućnosti da u neposrednom kontaktu čuju više o digitalnom arhivu RUGIPP. Izrazio je svoju želju da se saradnja nastavi dolaskom stručnjaka RUGIPP u Sjevernu Makedoniju i razmjenom znanja i iskustava i u drugim oblastima.

Delegacija je nakon prezentacije u sjedištu RUGIPP, posjetila područnu jedinicu Banjaluka gde se neposredno upoznala sa procesom rada na uspostavi digitalnog arhiva.

Ključne reči: međunarodna saradnja  

Galerija fotografija