Latinica | English

 

 

Dizajn faza novog Švedskog donatorskog projekta

CILAP | 29.8.2022.

Radionica u Švedskoj

U sklopu dizajn faze novog projekta donatorske podrške Kraljevine Švedske institucijama sektora zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini (BiH), periodu od 21. do 25.08.2022. godine u Gavle-u (Kraljevina Švedska) održana je radionica sa ciljem detaljnog definiranja obima projektnih aktivnosti.

Službenici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke  uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, stručni tim Lantmäteriet-a (Švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava) i CILAP projekta izradili su prvu verziju prijedloga novog projekta razvojne saradnje koji je tokom ove posjete detaljno razmatran i unaprijeđen.

Glavni izazovi nove razvojne i donatorske saradnje identificirani su u oblastima:

  • općenita izgradnja kapaciteta institucija
  • masovna procjena vrijednosti nekretnina
  • infrastruktura prostornih podataka (IPP)
  • razvoj geodetske infrastrukture

Prijedlog novog projekta i saradnje  predviđa trajanje projekta od 5 godina i planirano je da isti bude pokrenut u prvoj polovini 2023. godine. Projekt će kroz implementaciju dati značajne opipljive rezultate za unapređenje zemljišne administracije, uz puno poštovanje demokratskih procedura, doprinoseći ispunjavanju uvjeta za EU integraciju BiH i ciljeva održivog razvoja (UN SDG).

Dizajn faza će se nastaviti u narednim mjesecima kroz individualni i timski rad  predstavnika svih učesnika u projektu, te je predviđena posjeta stručnjaka Lantmäteriet-a BiH krajem 09. mjeseca 2022. godine. Tokom planirane posjete održati će se i konsultativni sastanci sa predstavnicima Švedske ambasade u BiH.

Ključne reči: studijska posjeta  projekat  

Galerija fotografija