Latinica | English

 

 

XIV Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

CILAP | 22.9.2022.

Da li smo spremni za izazove koje nosi budućnost?

XIV Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka je održana u Laškom i Velenju od 20. do 22.9.2022. godine u organizaciji Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Slovenije

Tema ovogodišnje konferencije je bila „Da li smo spremni za izazove koje nosi budućnost?“ a okupila je predstavnike deset katastarskih egencija iz regiona Zapadnog Balkana, predstavnike geodetskih uprava Švedske, Nizozemske, te Eurogeographicsa, UNGGIM-a, CLGE-a i dr.

Konferenciju su činile dvije sesije sa prezentacijama predstavnika katastarskih i kartografskih agencija regije kao i prezentacijama međunarodnih organizacija i projekata a održano je i niz sastanaka sa predstavnicima donatora i međunarodnih asocijacija.

Posebna je pažnja posvećena implementaciji Memoranduma o razumijevanju i saradnji u području katastra, topografskog premjera i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka potpisanog 2019. godine, a čija je svrha jačanje regionalne saradnje i razmjene informacija te zajednički pristup fondovima Evropske unije i drugim finansijskim i donatorskim organizacijama.

Na kraju su usvojeni prigodni zaključci a naredna Regionalna konferencija će biti održana 2023. godine u Srbiji u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda.  

Ključne reči: projekat  regionalna saranja  

Galerija fotografija